Integritetsskydd och behandling av personuppgifter

Utbildningslandslaget AB samlar in personuppgifter i syfte att bedriva kursverksamhet på ett affärsmässigt, professionellt och ansvarsfullt sätt. Vi samlar in information med största möjliga hänsyn till din och ditt företags integritet.

När du eller din arbetsgivare anmäler dig till en kurs, eller anmäler intresse för att göra en kurs hos Utbildningslandslaget AB, antas du acceptera att vi behandlar dina personuppgifter både digitalt och i pappersform. På samma sätt antas att den arbetstagare, arbetsgivare eller det företag som anmäler en eller flera anställda, accepterar att Utbildningslandslaget AB hanterar företagsinformation som omfattas av Dataskyddsförordningen, både digitalt och i pappersform. Den enskilde och det företag som medger att Utbildningslandslaget AB hanterar personuppgifter och företagsinformation, antas också acceptera att Utbildningslandslaget AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig och till ditt företag.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt. Utbildningslandslaget AB samlar främst in information i samband med kurser och kursbokningar, i samband med förfrågningar på vår webbsida och via våra nyhetsbrev, men vi samlar även in information på webbplatser, i sociala media, via telefon, i emailkorrespondens och på olika typer av evenemang.

För att förebygga obehörig tillgång till data, samt att säkerställa att data är korrekta och för att säkerställa korrekt användning av skyddsvärd information, tillämpar vi lämpliga hanteringsrutiner för all data som omfattas av Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Anställda som har tillgång till personuppgifter, har utbildats för att hantera sådana data i enlighet med Dataskyddsförordningen. Även om vi inte kan garantera att data inte förloras, används på fel sätt, lämnas ut till obehöriga, ändras eller förstörs, så vidtar vi alla rimliga åtgärder för att förebygga felaktig hantering av all insamlad data.

Vilken information samlar vi in?

För att vi på Utbildningslandslaget AB ska kunna bedriva vår kursverksamhet på ett ansvarsfullt sätt, behöver vi hantera 1) namn, 2) telefonnummer, 3) emailadress, 4) personnummer, 5) postadress, 6) personlig kurshistorik hos Utbildningslandslaget AB, och 7) företagsnamn, 8) organisationsnummer, 9) besöksadress, 10) leveransadress, 11) fakturaadress, 12) kontaktperson på företaget 13) kontaktpersonens telefonnummer, 14) kontaktpersonens emailadress, 15) kontaktpersonens befattning, 16) företagets kurshistorik hos Utbildningslandslaget AB, 17) betalningshistorik.

Ovan nämnda information sparas normalt i fem år.

Vid digital interaktion, t ex på vår webbsida samlar vi i allmänhet in enhetsinformation – dvs IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, skärmupplösning och geografisk information.

Vad gör vi med informationen?

Utbildningslandslaget AB behandlar skyddsvärda uppgifter i syfte att;

 • bekräfta din identitet och verifiera dina person och kontaktuppgifter i samband med kurser och certifieringar.
 • uppfylla våra skyldigheter gentemot t ex Brandskyddsföreningen och Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.
 • tillhandahålla relevant information om våra tjänster till våra kunder.
 • säkerställa att innehåll på våra digitala plattformar presenteras effektivt för dig, ditt företag och din enhet.
 • utföra riskanalys och riskhantering.

Behandling av skyddsvärda uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder, komma att överföra, eller dela information med tredje part såsom certifierande branschorganisation eller utbildande samarbetspartner.

Utbildningslandslaget AB vidtar alla rimliga tekniska, praktiska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådan tredje part.

Utbildningslandslaget AB kan komma att använda data för att kommunicera relevant information, till våra kunder.

Utbildningslandslaget AB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen, Sveriges Byggindustrier eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om företaget har godkänt att vi gör det.

Utbildningslandslaget AB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Utbildningslandslaget AB behandlar all data inom EU/EES. Utbildningslandslaget AB vidtar alla rimliga tekniska, praktiska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

 • Kursrelaterad data sparas normalt i fem år.
 • Data som rör fakturering sparas i enlighet med bokföringslagstiftningen.
 • Övriga data sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket den insamlades.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Du har rätt att få tillgång till dina data.
 • Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Utbildningslandslaget AB har om dig, samt rätt att verifiera den information vi har om dig.
 • Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre fyller det syfte för vilket den blev insamlad. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av viss data, t ex bokföringslagen. I förekommande fall blockeras den data vi är skyldiga att spara från att kunna användas i andra syften än att uppfylla sådana skyldigheter.

Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på telefon 08-409 115 55 eller maila till info@utbildningslandslaget.se

Tillbaka hem