Kurs härdplaster

Utbildning krävs om man arbetar med eller leder arbete med härdplaster.

Vid arbete med ämnen som innebär en kemisk arbetsmiljörisk ska utbildning ske så att arbetet kan ske på ett säkert sätt. Olika verksamheter använder olika ämnen men även arbetsplatsen kan se helt annorlunda ut, en sak har dock alla verksamheter som använder härdplaster gemensamt, det krävs utbildning så man blir medveten om risker och faror.


Kommande utbildningar

Inga planerade kurser just nu. Hör av dig med intresseanmälan!

PASSAR INTE DATUMET?

Hör i så fall av dig. Vi har ständigt nya kursstarter på gång. Se även vår kalender där vi lägger upp kommande utbildningar längre fram.

KONTAKTA OSS IDAG!

Ring: 08-409 11 555
E-posta oss

GÖR EN FÖRFRÅGAN

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vilket företag?

Meddelande, t.ex. vilken kurs och när du vill gå

Ordning och reda, kursstart kanske redan på fredag. Utbildningslandslaget vill vara din långsiktiga utbildningspartner.
Välkommen du med!Joakim Hedelin, Förbundskapten

KURSBESKRIVNING HÄRDPLASTER

Under kursen får du lära dig vilka lagar och normer som reglerar användning av härdplaster vid arbete som innebär kemiska risker. Du får lära dig hur man ska tolka ett säkerhetsdatablad, hur denna information används vid det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur du köper in rätt skyddsutrustning för att skydda dig själv och dina kollegor.

Kursen vänder sig till dig som ansvarar samt planerar för, hanterar eller arbetar med ämnen som omfattas av AFS2014:43.
Utbildningen kan företagsanpassas vid behov men i grunden är informationen som du får densamma för alla verksamheter som kommer i kontakt med dessa ämnen.