Kurs asbestsanering även särskild utbildning

Här hittar du vårt utbud av utbildningar och kurs asbestsanering. Vi kan naturligtvis specialanpassa våra utbildningar och asbestkurser efter dina behov. Ring och boka din kurs idag!


Kommande utbildningar

Asbestsanering Full Kompetens - MALMÖ

Pris: kr7500.00

Datum: 2018-05-22

Lediga platser: 11

Asbestsanering Full Kompetens - STOCKHOLM

Pris: kr7500.00

Datum: 2018-06-12

Lediga platser: 16

Asbestsanering Full Kompetens - STOCKHOLM

Pris: kr7500.00

Datum: 2018-06-27

Lediga platser: 16

Asbestsanering Full Kompetens - STOCKHOLM

Pris: kr7500.00

Datum: 2018-07-17

Lediga platser: 16

Asbestsanering Full Kompetens - STOCKHOLM

Pris: kr7500.00

Datum: 2018-08-07

Lediga platser: 16

Asbestsanering Full Kompetens - STOCKHOLM

Pris: kr7500.00

Datum: 2018-08-22

Lediga platser: 16

PASSAR INTE DATUMET?

Hör i så fall av dig. Vi har ständigt nya kursstarter på gång. Se även vår kalender där vi lägger upp kommande utbildningar längre fram.

KONTAKTA OSS IDAG!

Ring: 08-409 11 555
E-posta oss

GÖR EN FÖRFRÅGAN

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vilket företag?

Meddelande, t.ex. vilken kurs och när du vill gå

HÄLSOUNDERSÖKNING

För att få arbeta med asbest måste man ha enligt Arbetsmiljöverket ha genomgått en hälsokontroll bestående av en läkarundersökning där spirometri ingår samt lungröntgen. Vi samarbetar med Vegatus i Stockholm. För dig som skall genomföra kurser hos oss, hjälper vi gärna att boka in en hälsoundersökning.

Ordning och reda, kursstart kanske redan på fredag. Utbildningslandslaget vill vara din långsiktiga utbildningspartner.
Välkommen du med!Joakim Hedelin, Förbundskapten

KURSBESKRIVNING ASBESTSANERING

Alla som kan komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material ska innan arbetet börjar ha fått information om asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst. Det finns dessutom krav på speciell utbildning för dem som hanterar eller river asbesthaltigt material samt för deras arbetsledare.

KURS ASBESTSANERING: ALLMÄN UTBILDNING – 1 DAG

Teoretisk utbildning för i första hand dig som skall leda arbete med asbestsanering.
Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt nödvändiga skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).
Utbildningen är till för dig som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material (huvudsakligen bearbetning och behandling) och måste ha allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §.

KURS ASBESTSANERING: KOMPLETTERANDE UTBILDNING – 1 DAG

Kurs är en repetitionskurs för dig som redan är certifierad att arbeta med eller leda asbestsanering eller asbesthaltigt material.
Kursen är en kunskapsrepetition och aktualisering av kunskapsläget enligt AFS 2006:1, 36§, 2:a stycket.
Utbildningen är till för dig som leder eller utför arbete med rivning av byggnad, byggnadsdel eller teknisk anordning som innehåller asbest eller asbesthaltigt material.
Deltagande förutsätter genomgången godkänd kurs Särskild utbildning. Detta skall kunna styrkas genom handlingar i form av exempelvis intyg eller kompetensbevis.

KURS ASBESTSANERING: SÄRSKILD UTBILDNING – 2 DAGAR

Anpassad längd! Kursen är för dig som behöver kunna sanera asbest i situationer där du inte jobbar med innesluten sanering (luftsluss).

Kursen ger de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Kursen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

Utbildningen är till för dig som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet enligt AFS 2006:1, 36 och 41§§.

KURS ASBESTSANERING: SÄRSKILD UTBILDNING – 4 DAGAR

Kurs för dig som behöver kompetens i att kunna sanera asbest i alla former och situationer.

Kursen ger de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Kursen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

För elever som har gedigen erfarenhet av rivningsarbete kan kursen kan skräddarsys för att passa kundens behov.

Utbildningen är till för dig som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material och måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§.