Kvartsdamm

Kursen ger dig kunskaper om säkerhet och teknik för att arbeta med kvartshaltiga material. Kursen bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kvarts- och stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2).

Grundkursen är en halvdag (förmiddag). Den är till för dig som ska leda arbeten där det förekommer kvartsdamm.

Grundkurs med praktik är en heldag (förmiddag). Kursen vänder sig till dig som ska arbeta i miljöer där det förekommer kvartsdamm, och förutom vad som ingår i grundkursen, får du lära dig hur du praktiskt arbetar i olika riskmiljöer.


Kommande utbildningar

Inga planerade kurser just nu. Hör av dig med intresseanmälan!

PASSAR INTE DATUMET?

Hör i så fall av dig. Vi har ständigt nya kursstarter på gång. Se även vår kalender där vi lägger upp kommande utbildningar längre fram.

KONTAKTA OSS IDAG!

Ring: 08-409 11 555
E-posta oss

GÖR EN FÖRFRÅGAN

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vilket företag?

Meddelande, t.ex. vilken kurs och när du vill gå

HÄLSOUNDERSÖKNING

För att få arbeta med asbest måste man ha enligt Arbetsmiljöverket ha genomgått en hälsokontroll bestående av en läkarundersökning där spirometri ingår samt lungröntgen. Vi samarbetar med Vegatus i Stockholm. För dig som skall genomföra kurser hos oss, hjälper vi gärna att boka in en hälsoundersökning.

Ordning och reda, kursstart kanske redan på fredag. Utbildningslandslaget vill vara din långsiktiga utbildningspartner.
Välkommen du med!Joakim Hedelin, Förbundskapten

KURSBESKRIVNING ASBESTSANERING

Alla som kan komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material ska innan arbetet börjar ha fått information om asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst. Det finns dessutom krav på speciell utbildning för dem som hanterar eller river asbesthaltigt material samt för deras arbetsledare.

KURS ASBESTSANERING: ALLMÄN UTBILDNING – 1 DAG

Teoretisk utbildning för i första hand dig som skall leda arbete med asbestsanering.
Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt nödvändiga skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).
Utbildningen är till för dig som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material (huvudsakligen bearbetning och behandling) och måste ha allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §.