Brandfarliga/Heta Arbeten

Kursbeskrivning

Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas brandfarliga-/heta arbeten. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat. För vem? Utbildningen är till för anställda och entreprenörer som utför heta arbeten, arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret. Kursinnehåll • Definition av heta arbeten • Brandkunskap • Gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/20

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.