top of page
Utbildningslandslaget (2).png
CERTIFIERAD UTBILDNING

Mobila arbetsplattformar

skylift.jpg

Låt oss på hjälpa dig!

Behöver du certifikat för att arbeta med mobila arbetsplattformar? Låt oss på utbildningslandslaget hjälpa dig!

 

Vi har utbildningar digitalt via webben och på plats i våra moderna lokaler i Skogås utanför Stockholm. Hos oss får du träffa erfarna lärare som varvar jobbet som lärare med arbete ute på fält.

 

Vi gör lärandet intressant och produktivt. Se nedan för tillgängliga kurstillfällen!  

Heltäckande inom mobila arbetsplattformar

Vad gäller arbete som inkluderar mobila arbetsplattformar, är det arbetsgivarens ansvar att de anställda har dokumenterade teoretiska och praktiska färdigheter. Går du Utbildningslandslagets utbildning blir du behörig för de vanligt förekommande modellerna typ A1, A3, B1 och B3.

 

Våra lärare gör kursen lärorik genom praktiska och teoretiska övningar, integrerat med diskussioner och problemlösning. Vi tar upp alla relevanta aspekter om säkerhet gällande saxliftar, skyliftar och andra mobila arbetsplattformar. Vårt mål är inte bara att dela ut certifikat till varje deltagare, utan också säkerställa trygg och säker arbetsmiljö.

Liftutbildning – för vem?

Vår utbildning i mobila arbetsplattformar riktar sig till en mångfald av yrkesmänniskor som regelbundet använder saxliftar, skyliftar, bomliftar, släpvagnsliftar eller andra typer av och mobila arbetsplattformar i sitt dagliga arbete. Huvudsakligen vänder vi oss till dig som operatör som behöver förstå och tillämpa säkerhetsaspekter samt tekniska färdigheter. 

 

Dessutom välkomnar vi arbetsledare som vill säkerställa en smidig och säker arbetsmiljö genom att förstå närmare och följa säkerhetsprotokoll. Vårt utbildningsprogram är även relevant för skyddsombud som spelar en nyckelroll i att främja och övervaka säkerheten på arbetsplatsen. Oavsett befattning strävar vi efter att ge förståelse och praktisk färdighetsträning för att maximera säkerheten och effektiviteten.

Kursinnehåll

Kursen tar en dag att genomföra, förutsatt att du väljer den fysiska kursen. Går du vår webbutbildning behöver du komplettera med praktik på plats, vilket vi kan skräddarsy anpassat efter ert företags behov. Utbildningen följer LLP 1 – Liftläroplan för Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2013. Nedan följer en generaliserad bild av kursinnehållet.

Maskintyper.

Utforska och förstå olika mobila arbetsplattformar, däribland saxliftar, skyliftar och andra relevanta maskintyper. Vi går igenom deras specifika funktioner, användningsområden och begränsningar.

Kontroll.

Lär dig vikten av daglig tillsyn och underhåll av mobila arbetsplattformar. Vi går igenom de nödvändiga momenten för att säkerställa att varje maskin är säker och fullt funktionsduglig innan användning, vilket är avgörande för både säkerhet och effektivitet.

Arbetssätt.

Få insikt i olika arbetsmetoder och utföranden med mobila arbetsplattformar. Vi går igenom de bästa sätten att optimera arbetsflödet och maximera produktiviteten samtidigt som säkerheten alltid är i fokus.

Säkerhet.

Prioritera säkerheten i varje moment. Vi behandlar grundläggande säkerhetsprinciper, riskhantering och hur man hanterar oväntade situationer. Utveckla en medvetenhet om säkerhetskulturen som är avgörande för att minimera risker och främja en trygg arbetsmiljö.

Aktuella föreskrifter.

Håll dig uppdaterad med de senaste lagar och föreskrifter som styr användningen av mobila arbetsplattformar. Vi går igenom de aktuella regelverken för att säkerställa fullständig efterlevnad och undvika potentiella påföljder.

Praktiska övningar inkl. slutprov.

Genomför praktiska övningar under övervakning av erfarna instruktörer. Tillämpa teoretiska kunskaper i verkliga scenarier och utveckla dina färdigheter genom övningar. Avsluta kursen med ett omfattande slutprov för att säkerställa att du kan tillämpa allt du lärt dig.

Öka säkerheten med kunskap

Syftet med kursen är i första hand att du som dagligen arbetar med mobila plattformar ska känna dig trygg och säker, därigenom undvika personskador på dig och andra.

 

I lagermiljöer i Sverige där sådana maskiner ofta används, sker årligen många olyckor, vilket vi ständigt strävar efter att undvika. Med vår utbildning kommer du att förtjäna ditt certifikat.

Image by sol

Utbildning på plats i Skogås eller via webben

Vad gäller utbildning i mobila arbetsplattformar finns den tillgänglig både på webben, som digital undervisning, och fysiskt i våra moderna lokaler. Vår digitala utbildning behöver kompletteras med praktiska övningar, vilket vi gladeligen hjälper till med.

 

I klassrummet i Länna industriområde får du träffa våra engagerade lärare som skapar en personlig och produktiv lärmiljö. Med genomgångar och diskussioner med kurskamrater får du utvecklas under dagen, som avslutas med praktiska övningar och slutprov. Pauser förekommer regelbundet under hela dagen.

Skylift och mobila arbetsplattformar – vi hjälper dig bli certifierad

Genom våra många år som instruktörer på Utbildningslandslaget har vi samlat erfarenhet, kunskap och tusentals nöjda kunder. Boka webbutbildning eller en fysisk liftkurs i våra bekväma klassrum. Genom kunskap förhindras olyckor, det är vår filosofi.

 

Du är varmt välkommen att kontakta oss om det skulle uppstå några frågetecken. Boka ett kurstillfälle idag och få ditt certifikat för mobila arbetsplattformar!

bottom of page