top of page
Utbildningslandslaget (2).png
Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

APV 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

  • 2 400 svenska kronor
  • Utbildningslandslaget AB

Beskrivning av tjänsten

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende. Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv samt IFS 2009:4. Utbildningen kan anpassas efter specifika behov. För vem? Enl. IFS 2009:4, alla som ska arbeta på och vid väg där Trafikverket är väghållare. Enl. TRVK Apv: • Fordonsförare, Maskinförare av mobila arbetsmaskiner • Gäller de som utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen • Platsledning som ej omfattas av Nivå 3A • Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, Nivå 3A samt vakt och lots Nivå 3B Kursinnehåll • Allmänt om vägarbeten • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande • Lyktor på fordon • Arbete från arbetsplattform • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter • Riskanalys • Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg • Regler för förare av väghållningsfordon • Fordons placering på väg • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar. • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete. • Arbetsmetoder • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras


Kommande sessioner


Avbokningspolicy

Anmälningsvillkor Utbildningslandslaget Nedanstående allmänna anmälningsvillkor gäller för er anmälan till Utbildningslandslagets olika utbildningar och kurser. Kursinnehåll och kursansvarig Uppgifter om kursen såsom kursbeskrivning, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter / kostnader, betalningsvillkor och eventuella särskilda villkor framgår av den kursspecifika information ni får del av i samband med er anmälan samt av er anmälningsbekräftelse. Kursstart, bekräftelse och kallelse När ni anmält er till en kurs får ni en bekräftelse på er anmälans om bland annat innehåller en information med lokal och angivna tider. Faktura skickas separat. Kursavgift och betalning Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges i din anmälningsbekräftelse. Kursavgiften ska vara betald till fullo innan kursstart. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag. Inställd kurs eller ändrade tider Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har ni alltid rätt att återfå den betalda kursavgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att ni inte kan delta på kursen. Integritetsskydd och behandling av personuppgifter Utbildningslandslaget AB samlar in personuppgifter i syfte att bedriva kursverksamhet på ett affärsmässigt, professionellt och ansvarsfullt sätt. Vi samlar in information med största möjliga hänsyn till din och ditt företags integritet. När du eller din arbetsgivare anmäler dig till en kurs, eller anmäler intresse för att göra en kurs hos Utbildningslandslaget AB, antas du acceptera att vi behandlar dina personuppgifter både digitalt och i pappersform. På samma sätt antas att den arbetstagare, arbetsgivare eller det företag som anmäler en eller flera anställda, accepterar att Utbildningslandslaget AB hanterar företagsinformation som omfattas av Dataskyddsförordningen, både digitalt och i pappersform. Den enskilde och det företag som medger att Utbildningslandslaget AB hanterar personuppgifter och företagsinformation, antas också acceptera att Utbildningslandslaget AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig och till ditt företag.


Kontaktuppgifter

  • Smärgelvägen 7, Skogås, Sweden


bottom of page