top of page
Utbildningslandslaget (2).png
CERTIFIERAD UTBILDNING

Heta arbeten / Brandfarliga arbeten – boka utbildning

Image by Karan Bhatia

Behöver du kunskap och en certifiering inom heta arbeten?

Nedan finner du tillgängliga kurstillfällen hos oss på utbildningslandslaget. Våra lärare är behöriga och varvar lektionerna med arbete ute i fält.

 

I våra moderna lokaler i Skogås i Stockholm får du på ett intressant och bekvämt sätt heltäckande kunskaper om säkerhet och föreskrifter inom brandfarliga arbeten. Hör av dig till oss om du har några frågor!

Heta arbeten - vad ingår i kursen?

Heta arbeten refererar till de arbetsuppgifter som innebär användning av öppen låga, glödande material eller andra aktiviteter som kan generera värme eller gnistor. Dessa arbeten utgör en potentiell brandrisk och kräver särskild uppmärksamhet och säkerhetsåtgärder. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att personer som utför brandfarliga arbeten måste vara utbildade och certifierade.

 

Det är avgörande att yrkespersoner inom dessa områden är medvetna om de specifika säkerhetsåtgärderna och genomför dem noggrant för att undvika olyckor och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Vikten av säkerhet och kunskap

Heta arbeten innebär en säkerhetsrisk. Dagligen handskas man med eld, gnistor eller andra heta objekt som kan orsaka olyckor på arbetsplatsen. Tillräcklig kunskap om de regler och föreskrifter som finns, för säkerhet, är därför av yttersta vikt. 

 

Otillräckliga säkerhetsåtgärder kan sluta i katastrof. Bränder kan startas på arbetsplatsen, vilket ger upphov till brännskador, ekonomisk förlust och i värsta fall dödsfall. Hos oss på Utbildningslandslaget får du alla kunskaper som krävs för en säker tillvaro på ett brandfarligt arbete. Du får information om relevant skyddsutrustning och metoder för att undvika olyckor.

Kursinnehåll

Nedan följer ensammanfattning av kursinnehållet som du får ta del av i utbildningen. Hör av dig till oss om du vill ha en mer exakt beskrivning av kursinnehållet.

Definition av heta arbeten.

Förståelsen av vad som klassificeras som heta arbeten och identifiering av olika arbetsmoment som kan utgöra en potentiell brandrisk.

Brandkunskap.

En översikt av grundläggande principer och hur dessa kan tillämpas för att förhindra och hantera eventuella brandincidenter vid heta arbeten.

Gällande säkerhetsregler.

En genomgång av de aktuella säkerhetsreglerna som reglerar heta arbeten, inklusive försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter. Detta gäller även förståelse för hur man skapar en säker arbetsmiljö och hanterar risker.

Praktisk övning.

Du får dessutom ta del av en släckövning under dagen. Detta gör att du är mer förberedd den dagen när olyckan väl är framme.

Brandfarliga arbeten – utbildning för vem?

Exempel på yrken där man behöver utbildning i heta arbeten är svetsare, rörläggare, plåtslagare, och andra yrkesgrupper som arbetar med liknande verktyg och tekniker. Som tidigare nämnt måste brandskyddsansvariga, brandvakter och alla andra verksamma inom heta arbeten vara utbildade och ha ett certifikat. 

Utbildningslandslaget hjälper dig att uppnå dessa två kriterier. Du får också kännedom om den senaste utvecklingen inom brandsäkerhet, vilket i högsta grad är viktigt för dig som är aktiv inom heta arbeten.

Image by Syd Mills

Moderna lokaler i Skogås

Erhåll certifiering med våra kunniga lärare

Kursen i heta arbeten tar en dag, med pauser, och hålls i våra bekväma lokaler i Skogås utanför Stockholm. Vid behov kan vi eventuellt komma till er. Våra erfarna lärare skapar en stimulerande lärmiljö där du kan delta i praktiska övningar och diskussioner för att lära dig viktiga färdigheter.

 

Vad gäller kurser i heta arbeten är de flesta på plats hos oss. Utbildningen finns tillgänglig på svenska och engelska. Dessutom har vi utbildningsmaterial på polska, tyska, albanska, liauiska, kroatiska, portugisiska, ryska, slovakiska, spanska, arabiska och persiska.

Om du vill ha en intressant, tidseffektiv och heltäckande utbildning i brandfarliga (heta) arbeten, till ett konkurrenskraftigt pris, ska du boka hos oss på Utbildningslandslaget! Alla våra lärare är erfarna sedan många år tillbaka, och har före dig utbildat tiotusentals aktiva i byggbranschen. Efter ett avklarat prov i slutet av kursen erhåller du en certifiering som visar att du har kunskaperna som krävs.

 

Tillsammans gör vi Sveriges arbetsplatser säkrare. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor om utbildningarna, eller om du vill boka ett kurstillfälle.

bottom of page