top of page
Utbildningslandslaget (2).png
CERTIFIERAD UTBILDNING

Traversutbildning

travers.jpg

Varmt välkommen till oss på Utbildningslandslaget! 

Enligt arbetsmiljölagen får lyftanordningar endast användas av den som har teoretiska och praktiska färdigheter, vilket vi gärna hjälper till med.

 

Vi erbjuder företagsanpassade kurser via webben och på plats i våra moderna lokaler i Länna industriområde. Samtliga lärare varvar lärandet i klassrum med arbete ute på fältet, vilket gör att de är mycket erfarna. Nedan ser du tillgängliga kurstillfällen.

  • 3 200 svenska kronor

Mångfacetterad traversutbildning

Vår traversutbildning följer arbetsmiljöverkets föreskrifter och internationell standard. Detta gör att du i allra högsta grad kan känna dig säker i att välja Utbildningslandslaget. Vi har före dig utbildat tusentals nöjda kunder, som idag sitter på värdefull kunskap om säkerhet och effektivitet. Vårt mål är att undvika olyckor på arbetsplatsen och att du som operatör av traverser ska känna dig trygg på arbetsplatsen.

 

Vad gäller kurser i travers erbjuder vi digitala lektioner såväl som fysiska i våra moderna klassrum. Dessa kan anpassas efter era behov och förutsättningar, för flexibilitet. Kursen hålls under en dag och inkluderar pauser mellan lektionerna.

Vår målgrupp

Vår traversutbildning riktar sig till olika yrkesmänniskor som regelbundet använder enkel- och dubbelsidiga traverser i sina dagliga sysslor. Det vill säga lyftkranar som vilar på fasta bjälkar i taket. Främst riktar vi oss till operatörer och tekniker som behöver förstå och tillämpa säkerhetsaspekter samt tekniska färdigheter.

 

Vi välkomnar även arbetsledare som strävar efter att säkerställa en smidig och trygg arbetsmiljö genom att förstå och följa säkerhetsprotokoll. Vårt utbildningsprogram är även relevant för skyddsombud, vilka spelar en avgörande roll i att övervaka säkerheten på arbetsplatsen. Oavsett yrkesroll strävar vi efter att ge en djupare förståelse och praktisk färdighetsträning för att öka säkerheten.

Detta kommer du att lära dig

Vi är stolta över att erbjuda högkvalitativ traversutbildning som fokuserar på att rusta dig med de nödvändiga färdigheter som behövs för säker och effektiv användning av lyftanordningar. Nedan följer en översikt över vårt kursinnehåll:

Lagar och förordningar.

Under kursen kommer vi att fördjupa oss i de gällande lagar, föreskrifter och förordningar som styr användningen av traverser. Detta inkluderar en genomgång av de senaste uppdateringarna och hur de påverkar ditt dagliga arbete.

Skyldigheter.

Vi kommer att belysa de specifika skyldigheter som åligger både arbetsgivare och arbetstagare när det gäller användning av lyftanordningar.

Lyftanordningar och lyftredskap.

Vi kommer att utforska vad som utgör en lyftanordning och ett lyftredskap, samt hur dessa används i praktiken.

Manövrering.

Du kommer att lära dig hur man manövrerar traversen med precision genom att tolka tecken och använda radio. Detta är avgörande för att säkerställa säkerhet och effektivitet på arbetsplatsen.

Planering.

Vi kommer att betona vikten av att planera och genomföra lyftoperationer med fokus på kvalitet och säkerhet.

Risk.

Vi kommer att analysera och diskutera potentiella risker som kan uppstå under användningen av traverser. Med detta menas identifiering av riskfaktorer och hur man minimerar dessa risker.

Utbildning i klassrum eller på webben 

Utbildningslandslagets traversutbildning erbjuds både online som digital undervisning och fysiskt i våra moderna klassrum. I våra välutrustade klassrum i Länna industriområde har du möjlighet att möta våra engagerade lärare, vilka skapar en personlig och produktiv lärmiljö. Genom genomgångar och diskussioner med kamrater får du möjlighet att utvecklas under dagen.

 

Dagen avslutas med övningar och ett avslutande prov. Regelbundna pauser förekommer under hela dagen för att säkerställa en optimal koncentration.

istockphoto-1170277062-170667a.jpg

Förebygg olyckor på arbetsplatsen

Kursens primära mål är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för dig som dagligen använder traverser, vilket minimerar risken för personskador på både dig och dina kollegor. I lagermiljöer runt om i Sverige, där användningen av sådana maskiner är vanlig, inträffar årligen olyckor.

 

Vi strävar ständigt efter att minska dessa incidenter, och genom att delta i vår utbildning kommer du att förtjäna ditt certifikat.

Vi är ditt trygga val

Under våra långa år som instruktörer på Utbildningslandslaget har vi fått erfarenhet, kunskap och nöjda kunder i tusentals. Boka antingen en webbaserad kurs eller en fysisk sådan i våra bekväma klassrum. Vår filosofi är att kunskap förebygger olyckor.

 

För engagerade lärare och heltäckande kunskap - välj Utbildningslandslaget! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår traversutbildning. Boka kurs redan idag.

bottom of page