top of page
Utbildningslandslaget (2).png
CERTIFIERAD UTBILDNING

Motorsågsutbildning – bli trygg och säker med sågen

Image by Laurence Ziegler

Använder du din motorsåg varje dag i jobbet? Eller använder du den bara enstaka gånger för vedkapning eller för att rensa på tomten? Oavsett vad så har vi en motorsågsutbildning som passar dina behov.

 

Vi erbjuder motorsågsutbildning a+b för motorsågskörkort på alla förekommande nivåer. Våra certifierade och erfarna utbildare kan skräddarsy en utbildning anpassad efter dina förutsättningar.

 

Välkommen att kontakta oss idag om du vill bli en säker användare av motorsåg. Hos oss hittar du den motorsågsutbildning du behöver.

Motorsågsutbildning a+b – vad du behöver veta

Motorsågsutbildning a+b ger dig de teoretiska kunskaper och den praktiska färdighet du behöver för att kunna använda en motorsåg på ett säkert sätt. Vi lär ut hur du ska göra vid såväl fällning som kapning. 

 

Störst vikt lägger vi på de moment som kommer att bedömas när du ska “köra upp” för motorsågskörkort nivå a+b. Bland dessa moment finns trädfällning, kvistning och kapning.

Du får kunskaper som gör att du behärskar arbete med motorsåg vid skogsarbete och kunskap om hur man hanterar fastfällda träd. 

 

Dessutom får kursdeltagarna prova på sågning i rent trä som ofta kan behövas i samband med byggarbeten. Vi går även igenom vilka allmänna säkerhetsbestämmelser som gäller vid användning av motorsåg. Hantering och skötsel av säkerhetsutrustning och grundläggande arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen ingår även i utbildningen.

Motorsågsutbildning – värt att veta

Det finns flera kunskapsnivåer på motorsågskörkort. Dessa är anpassade efter det man behöver för att kunna utföra ett korrekt och säkert arbete med sågen. Vi erbjuder bland annat motorsågsutbildning a+b, som vi berättar mer om här.

Motorsågsutbildning nivå A

Denna kurs är för dig som vill lära dig om vedkapning samt hantering av motorsåg i byggnadsarbete eller andra uppdrag där det inte fälls några träd. Här lär du dig att starta och använda din motorsåg och såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja. Här ingår också kunskaper om den dagliga skötseln, filning av motorsågens kedja samt säkerhetsmässiga aspekter som vilka arbetsuppgifter som bör avbrytas eller undvikas.

Motorsågsutbildning nivå B

Den här kursen är lämpad för dig som ska fälla, kvista och kapa träd. Du får kunskaper om hur man planerar och genomför trädfällning, vilka hjälpmedel som finns och vilka risker som finns med trädfällning. Kursdeltagaren får även veta hur man använder och tar hand om lyftkrok, lyftsax och måttband. Även kurs B har ett säkerhetstänk där du får lära dig vad du inte  bör göra med motorsågen.

Övriga nivåer på motorsågskörkort

  • Nivå C: Trädfällning avancerad

  • Nivå D: Linjeröjning

  • Nivå C+D: Avancerad motorsågsarbete,

  • Nivå E: Arbetsplattform skylift

  • Nivå S: Skadade träd.

Prov för motorsågskörkort – teori och praktik

För att få ditt motorsågskörkort måste du bli godkänd både teoretiskt och praktiskt. Teoriprovet består av 16-20 kryssfrågor där endast ett svar är rätt per fråga. Beroende på vilken  nivå det handlar om får du  maximalt tre eller fyra fel för att bli godkänd. 

De praktiska proven varierar beroende på vilken nivå av motorsågskörkort du siktar på,

Image by Street Donkey

Utbildning motorsåg – frågor och svar

Hur lång tid tar en utbildningen?

Hur länge gäller motorsågskörkortet?

Tidsåtgången beror på olika faktorer som vilken utbildare du har, hur stor gruppen är, hur tråningsanläggningen ser ut med mera.Men som en tumregel kan man säga att motorsågsutbildning nivå A tar en dag och nivå B två dagar.

Motorsågskörkort har ingen fastslagen giltighetstid.  Det är arbetsgivaren som ska se till att du har tillräcklig kunskap eller om det behövs repetition. På körkortet står vilket datum det utfärdades och om man vill kan man lägga till en tid för giltighet.Det finns dock inga krav för detta.

Måste privatpersoner ha motorsågskörkort?

Nej, personer som använder motorsåg privat måste inte ha körkort, men det rekommenderas för att risker ska förebyggas.

Intresserad av att veta mer? 

bottom of page